Fotograf: Lisa Arfwidson

Artist Statement

Hantverket löper som en röd tråd genom Karolina Brobecks konstnärskap och möjliggör utforskandet av vär(l)den bortom det kommersiella. I lerkroppens gränslöshet fann hon ett nytt språk: en arbetsprocess där händerna tillåts samspela med hennes högkänslighet och skapa nya förhållningssätt. Med utgångspunkt i egna erfarenheter och med kärlek till det innerliga låter hon leran välja riktning och berätta om det som skaver och berör. Varför? För att det är det enda som verkar vettigt att ägna sig åt.

In Karolina Brobeck’s work as an artist, craft is a leitmotif that enables the exploration of worlds and values beyond the commercial ones. In the endlessness of the clay body, she found a new language: a work process where her hands can interact with her high sensitivity to create new approaches. Inspired by her own experiences and with a love for sincerity, she lets the clay lead the way and tell stories both touching and chafing. Why? Because it feels like the only sensible thing to do.